Untitled Document
: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม<-->

โทรศัพท์: 082-868-2928
กำลังออนไลน์ 2 คน
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
15
เดือนนี้
124
เดือนที่แล้ว
388
ปีนี้
4,891
ปีที่แล้ว
3,565
 • Css
 • Css
 • Css
  ข่าวประชาสัมพันธ์

งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service:OSS) งานบริการประชาชน
บันทึก : 08 พฤศจิกายน 2566 | อ่าน (27)
แผนการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ(One Stop Service:OSS)
บันทึก : 08 พฤศจิกายน 2566 | อ่าน (5)
คำสั่ง อบต.หนองไผ่ล้อม เรื่องจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ(One Stop Service:OSS)
บันทึก : 08 พฤศจิกายน 2566 | อ่าน (7)
ประกาศ อบต.หนองไผ่ล้อม เรื่องจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ(One Stop Service:OSS)
บันทึก : 08 พฤศจิกายน 2566 | อ่าน (5)
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาศีขรภูมิ ส่วนแยกสำโรงทาบ เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี
บันทึก : 26 ตุลาคม 2566 | อ่าน (22)
  ประกาศ อบต.หนองไผ่ล้อม

ประกาศ อบต.หนองไผ่ล้อม เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระรชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2567
บันทึก : 29 พฤศจิกายน 2566 | อ่าน (5)
ประกาศ อบต.หนองไผ่ล้อม เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
บันทึก : 10 ตุลาคม 2566 | อ่าน (26)
ประกาศ อบต.หนองไผ่ล้อม เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปี พ.ศ. 2566
บันทึก : 10 ตุลาคม 2566 | อ่าน (22)
ประกาศ อบต.หนองไผ่ล้อม เรื่อง การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายและเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบ 2567
บันทึก : 03 ตุลาคม 2566 | อ่าน (13)
  ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทางลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองหว้า-ไทร
[ data_3473_ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทางลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองหว้า-ไทร.pdf ]
บันทึก : 20 กันยายน 2566 | อ่าน (27
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[ data_1384_ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 แก้ไข1.pdf ]
บันทึก : 21 เมษายน 2566 | อ่าน (35
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก (สายบ้านหนองแคน-บ้าไทร) ด้วยวิธธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[ data_4369_คสล. (สายบ้านหนองแคน-บ้านไทร).pdf ]
บันทึก : 28 ธันวาคม 2565 | อ่าน (105
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ (คลองอีสานเขียว) หมู่ที่ 3 บ้านหนองหว้า ด้วยวิธธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[ data_9388_ขุดลอกคลองส่งน้ำ ม.3.pdf ]
บันทึก : 28 ธันวาคม 2565 | อ่าน (100
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านจังเอิด - บ้านโพธา ตำบลหนองไผ่ล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
[ data_223_img-913134133.pdf ]
บันทึก : 13 กันยายน 2565 | อ่าน (330
  ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านจังเกา (สายหลักเมือง)
บันทึก : 28 เมษายน 2565 | อ่าน (175)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านจังเอิด (สาย ร.ร.บ้านจังเอิดหนองแมว - หนองปรือ)
[ data_6693_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ 9 (สาย ร.ร.บ้านจังเอิดฯ - หนองปรือ).pdf ]
บันทึก : 28 เมษายน 2565 | อ่าน (105
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 11 บ้านโนนลี (หนองคู)
[ data_757_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 11 (หนองคู).pdf ]
บันทึก : 28 เมษายน 2565 | อ่าน (112
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านไทร (สายปู่ตา)
[ data_5350_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล. หมู่ 6 (สายปู่ตา).pdf ]
บันทึก : 28 เมษายน 2565 | อ่าน (152
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านไทร (หนองทิพย์)
[ data_5289_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล. หมู่ 6 (สายหนองทิพย์).pdf ]
บันทึก : 28 เมษายน 2565 | อ่าน (123
  ภาพกิจกรรม อบต.หนองไผ่ล้อม
 

นายวีระ สายลุน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม
โทรศัพท์: 089-844-1499

รายงานทางการเงิน

แบบฟอร์มร้องเรียน-ร้องทุกข์ทั่วไป (37.7 KB)
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ (43.0 KB)
แบบฟอร์มขอน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค (25.4 KB)
แบบแจ้งความชำรุดของดวงโดมไฟสาธารณ (21.8 KB)
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (15.9 KB)
ดูทั้งหมด...
 กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.หนองไผ่ล้อม สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต. โทร: 044-569557
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-569557
 • ข่าวประกาศอบต.
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  สำนักงานอบต.หนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170 โทร: 044-569557 © 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com