:: อบต.หนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ::
 Untitled Document
กำลังออนไลน์ 6 คน
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
12
เดือนนี้
35
เดือนที่แล้ว
333
ปีนี้
2,569
ปีที่แล้ว
3,008
 • Css
 • Css
  ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การติดป้ายโฆษณาและการรุกล้ำที่สาธารณะ
บันทึก : 16 มิถุนายน 2565 | อ่าน (1,698)
แผนป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2564) อบต.หนองไผ่ล้อม
บันทึก : 25 พฤษภาคม 2565 | อ่าน (31)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
บันทึก : 27 เมษายน 2565 | อ่าน (50)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
บันทึก : 20 เมษายน 2565 | อ่าน (33)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
บันทึก : 01 กรกฏาคม 2564 | อ่าน (163)
  ประกาศ อบต.หนองไผ่ล้อม

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 (1)
บันทึก : 27 มิถุนายน 2565 | อ่าน (57)
ประกาศผลการลดพลังงาน อบต.หนองไผ่ล้อม ประจำปี พ.ศ.2564
บันทึก : 15 มิถุนายน 2565 | อ่าน (20)
ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
บันทึก : 29 เมษายน 2565 | อ่าน (42)
แผนป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2565) อบต.หนองไผ่ล้อม
บันทึก : 29 เมษายน 2565 | อ่าน (54)
  ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านจังเอิด - บ้านโพธา ตำบลหนองไผ่ล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
[ data_223_img-913134133.pdf ]
บันทึก : 13 กันยายน 2565 | อ่าน (3
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete หมู่ที่ 11 บ้านโนนลี ( สายบ้านโนนลี - เขตตำบลตรึม ( บ้านอาวุธ )
[ data_7496_โครงการซ่อมแซมสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 11 บ้านโนนลี ( บ้านโนนลี - เขตตำบลตรึม (บ้านอาวุธ).pdf ]
บันทึก : 13 กันยายน 2564 | อ่าน (64
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการถนนลาดยาง AapHaltic Concrete หมู่ที่ 10 บ้านจังเกา - หมู่ที่ 11 บ้านโนนลี
[ 96972356_โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 10 บ้านจังเกา - หมู่ที่ 11 บ้านโนนลี.pdf ]
บันทึก : 13 กันยายน 2564 | อ่าน (45
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการถนนลาดยาง AapHaltic Concrete หมู่ที่ 12 บ้านโสนน้อย - เขตตำบลเสม็จ - เขตตำบลตรึม
[ data_3352_โครงการก่อสร้างถนนทางลาดยาง หมู่ที่ 12 บ้านโสนน้อย - เขตเสม็จ - เขตตรึม.pdf ]
บันทึก : 13 กันยายน 2564 | อ่าน (56
จ้างเหมาบริการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านจังเกา หมู่ที่ ๑๐ และ บ้านโนนลี หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บันทึก : 01 กรกฏาคม 2564 | อ่าน (114)
  ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านจังเกา (สายหลักเมือง)
[ data_3868_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ที่ 10 (สายหลักเมือง).pdf ]
บันทึก : 28 เมษายน 2565 | อ่าน (40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านจังเอิด (สาย ร.ร.บ้านจังเอิดหนองแมว - หนองปรือ)
[ data_6693_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ 9 (สาย ร.ร.บ้านจังเอิดฯ - หนองปรือ).pdf ]
บันทึก : 28 เมษายน 2565 | อ่าน (28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 11 บ้านโนนลี (หนองคู)
[ data_757_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 11 (หนองคู).pdf ]
บันทึก : 28 เมษายน 2565 | อ่าน (27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านไทร (สายปู่ตา)
[ data_5350_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล. หมู่ 6 (สายปู่ตา).pdf ]
บันทึก : 28 เมษายน 2565 | อ่าน (28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านไทร (หนองทิพย์)
[ data_5289_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล. หมู่ 6 (สายหนองทิพย์).pdf ]
บันทึก : 28 เมษายน 2565 | อ่าน (30
  ภาพกิจกรรม อบต.หนองไผ่ล้อม
 

นายสุนทร ผลเจริญ
เลขานุการ สภาอบต.หนองไผ่ล้อม

รายงานทางการเงิน

แบบคำร้อง ขอลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพ (350.5 KB)
คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู (131.3 KB)
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผ (188.6 KB)
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (255.8 KB)
คำขอมีบัตรสำหรับคนพิการ (73.7 KB)
 กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.หนองไผ่ล้อม สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต. โทร: 044-569557
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-569557
 • ข่าวประกาศอบต.
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  สำนักงานอบต.หนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170 โทร: 044-569557 © 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com