Untitled Document
[ 06 มกราคม 2566 ]:ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม<-->
���������������������������.������������������������������������������������������
เรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ   [ 8 ] Administrator
22 มีนาคม 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)  [ 7 ] Administrator
21 มีนาคม 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  [ 7 ] Administrator
21 มีนาคม 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  [ 20 ] Administrator
24 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2565 ประจำปีงบประ 2566  [ 22 ] Administrator
14 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุริทร์ เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2566  [ 25 ] Administrator
13 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  [ 37 ] Administrator
17 มกราคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที 1 และครั้งที่ 2  [ 32 ] Administrator
05 มกราคม 2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  [ 60 ] Administrator
08 ธันวาคม 2565
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565   [ 123 ] admin
27 มิถุนายน 2565
ประกาศผลการลดพลังงาน อบต.หนองไผ่ล้อม ประจำปี พ.ศ.2564  [ 63 ] admin
15 มิถุนายน 2565
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการถนนลาดยางผิวจราจรแอสพัลติกคอนกรีต บ้านไทร หมู่ที่ 6 - บ้านหนองแคน หมู่ที่ 8  [ 48 ] admin
21 เมษายน 2564
ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  [ 78 ] admin
29 เมษายน 2565
แผนป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2565) อบต.หนองไผ่ล้อม  [ 99 ] admin
29 เมษายน 2565
รายงานการวิเคราะห์มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   [ 102 ] admin
29 เมษายน 2565
นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 60 ] admin
29 เมษายน 2565
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการถนนลาดยาง AapHaltic Concrete หมู่ที่ 12 บ้านโสนน้อย - เขตตำบลเสม็จ - เขตตำบลตรึม  [ 59 ] admin
09 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภดส.3 ) ประจำปี 2564  [ 125 ] admin
30 ธันวาคม 2563
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภดส.1 ) ประจำปี 2564  [ 180 ] admin
30 ธันวาคม 2563
คำสั่งจังหวัดสุรินทร์ มาตรการการกักกันตัว สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์  [ 140 ] admin
04 สิงหาคม 2564
หน้าที่ 1 2
   
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.หนองไผ่ล้อม สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต. โทร: 044-569557
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-569557
 • ข่าวประกาศอบต.
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  สำนักงานอบต.หนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170 โทร: 044-569557 © 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com