Untitled Document
[ 06 มกราคม 2566 ]:ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม<-->
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 


บันทึกโดย : ZAP
วันที่ : 01 กรกฏาคม 2564
ข่าวประกาศล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
[ data_8762_ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง.pdf ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
[ data_548_ประกาศ อบต. หนองไผ่ล้อม เรื่อง ไม่รับของขวัญ.pdf ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที 1 และครั้งที่ 2
[ data_4340_ประกาศกรรมการกลางจัดสรร.pdf ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
[ data_6945_ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง.PDF ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565
[ data_8144_img-701084739.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก (สายบ้านหนองแคน-บ้าไทร) ด้วยวิธธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[ data_4369_คสล. (สายบ้านหนองแคน-บ้านไทร).pdf ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ (คลองอีสานเขียว) หมู่ที่ 3 บ้านหนองหว้า ด้วยวิธธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[ data_9388_ขุดลอกคลองส่งน้ำ ม.3.pdf ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ซ้อมแซมถนนดินลงหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านโพธิ์ธา-บ้านจังเกา
[ data_2842_ประกาศเผยแพร่ราคากลางซ่อมแซมถนนดินพร้อม.pdf ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.หนองไผ่ล้อม
[ data_9509_ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงอาค.pdf ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองหว้า
[ data_2926_ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงระบ.pdf ]
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.หนองไผ่ล้อม สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต. โทร: 044-569557
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-569557
 • ข่าวประกาศอบต.
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  สำนักงานอบต.หนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170 โทร: 044-569557 © 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com