Untitled Document
: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม<-->
   โครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองหว้า
 
กรณีเว็บไม่สามารถแสดงไฟล์ได้ [ คลิกไฟล์แนบ (120.7 KB) ]บันทึกโดย : admin
วันที่ : 05 สิงหาคม 2565
ข่าวประกาศล่าสุด

ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖
[ data_5984_ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม.pdf ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดเดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2566
[ 782698_ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3.pdf ]
ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565
[ data_1132_LTC หนองไผ่ล้อม.xls ]
การกำหนดสมัยประชุมและประกาศเรียกประชุมสภา ปี ๒๕๖๕
[ data_6643_การกำหนดสมัยประชุมและประกาศเรียกประชุมสภา ปี ๒๕๖๕.PDF ]
ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ
[ data_1523_รายงานผลการจัดทำฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทางลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองหว้า-ไทร
[ data_3473_ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทางลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองหว้า-ไทร.pdf ]
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก ( สายบ้านโนนลี - ห้วยไผ่ ) หมู่ที่ 11 บ้านโนนลี
[ data_769_เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านโนนลี-ห้วยไผ่ ).pdf ]
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองส่งน้ำ ( คลองอีสานเขียว ) หมู่ที่ 10 บ้านจังเกา
[ data_2128_เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองส่งน้ำ ( คลองอีสานเขียว ) หมู่ที่ 10 บ้านจังเกา.pdf ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านโนนลี - ห่วยไผ่) หมู่ที่ 11 บ้านโนนลี ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร
[ data_7364_ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านโนนลี - ห่วยไผ่) หมู่ที่ 11 บ้านโนนลี.pdf ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดคลองส่งน้ำ (คลองอีสานเขียว ) หมู่ที่ 10 บ้านจังเกา ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
[ data_4459_ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดคลองส่งน้ำ (คลองอีสานเขียว ) หมู่ที่ 10 บ้านจังเกา.pdf ]
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.หนองไผ่ล้อม สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต. โทร: 044-569557
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-569557
 • ข่าวประกาศอบต.
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  สำนักงานอบต.หนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170 โทร: 044-569557 © 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com