Untitled Document
   โครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองหว้า
 
กรณีเว็บไม่สามารถแสดงไฟล์ได้ [ คลิกไฟล์แนบ (120.7 KB) ]


บันทึกโดย : admin
วันที่ : 05 สิงหาคม 2565
ข่าวประกาศล่าสุด

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565
[ data_8144_img-701084739.pdf ]
ประกาศผลการลดพลังงาน อบต.หนองไผ่ล้อม ประจำปี พ.ศ.2564
[ data_5860_ประกาศผลการลดพลังงาน ปี พ.ศ.2564.pdf ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการถนนลาดยางผิวจราจรแอสพัลติกคอนกรีต บ้านไทร หมู่ที่ 6 - บ้านหนองแคน หมู่ที่ 8
[ data_6129_img-609152041.pdf ]
ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
[ data_2108_o 27 new.pdf ]
แผนป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2565) อบต.หนองไผ่ล้อม
[ data_2073_O 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 (ผด2)
[ data_2840_แผนจัดหาพัสดุปีงบประมาณ 2566(ผด2).pdf ]
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 (ผด1)
[ data_3903_แผนจัดหาพัสดุปีงบประมาณ2566(ผด1).pdf ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านจังเอิด - บ้านโพธา ตำบลหนองไผ่ล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
[ data_223_img-913134133.pdf ]
โครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองหว้า
[ data_1123_ป.ร. 4 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน.pdf ]
โครงการ ติดตั้งไฟสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์
[ data_341_ป.ร. 4 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพลังงานแส.pdf ]
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.หนองไผ่ล้อม สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต. โทร: 044-569557
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-569557
 • ข่าวประกาศอบต.
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  สำนักงานอบต.หนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170 โทร: 044-569557 © 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com