Untitled Document
[ 06 มกราคม 2566 ]:ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม<-->
   โครงสร้างสวนราชการ อบต.หนองไผ่ล้อม
 

โครงสร้างและแผนผังสำนักปลัดพ.จ.ต.สุนทร  ผลเจริญ
ปลัด อบต.หนองไผ่ล้อม 
 
นางโสภิต  บุตรดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม
 

นายวรรณชัย  ยิ่งกล้า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายชาญชัย  ทองสุก
นักพัฒนาชุมชน

ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล


(ว่าง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวสุดารัตน์  พรำนัก
นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวจันทร์ฒิมา  เภาพาด
เจ้าพนักงานธุรการ

นายสยาม  สิมาจารย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ

นางสาวพูนทรัพย์  สันทาลุนัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นายชูศักดิ์  บุราคร
พนักงานขับรถดับเพลิง

นายสุครีพ  งามนัก
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวราตรี  อาจสาลี
พนักงานจ้างทั่วไป งานนโยบายและแผน

นายริม  สันทาลุนัย
คนงานทั่วไป

นางพริ้งเพราะ  บุราคร
แม่บ้าน

นายประสาน  เดชหาญ
พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา


-

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 นายบุญเฮียง  ประนิน
ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปงานส่งเสริมฯ

บันทึกโดย : admin
วันที่ : 01 กรกฏาคม 2564
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.หนองไผ่ล้อม สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต. โทร: 044-569557
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-569557
 • ข่าวประกาศอบต.
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  สำนักงานอบต.หนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170 โทร: 044-569557 © 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com